Vissa högskolefrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2002

Beslut

Motioner om högskolefrågor (UbU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om högskolefrågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-03-14
Justering: 2002-04-09
Trycklov: 2002-04-09
Reservationer 15
Betänkande 2001/02:UBU11

Motioner om högskolefrågor (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om högskolefrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-24
4

Beslut

Beslut: 2002-04-24
25 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ekonomiskt utbyte av livslångt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub549 yrkande 8.

2. Högskolans samverkan med det omgivande samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub552 yrkande 5.

3. Den akademiska friheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub552 yrkande 6.

4. Grunddragen i högskolans utveckling i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub456, 2001/02:Ub458 i denna del och 2001/02:N364 yrkande 1.

Reservation 1 (mp)

5. Studenternas rättssäkerhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub4 yrkande 11, 2001/02:Ub207, 2001/02:Ub261 yrkande 9 och 2001/02:Ub552 yrkande 12.

Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (fp)

6. Kårobligatoriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub209, 2001/02:Ub226, 2001/02:Ub261 yrkande 10, 2001/02:Ub391, 2001/02:Ub412, 2001/02:Ub546 yrkande 10 och 2001/02:Ub552 yrkande 11.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m067212
c01512
fp01402
kd03417
v35017
mp11203
-0101
Totalt160133551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Forskarstuderandes inflytande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub552 yrkande 10.

Reservation 6 (c)

8. Enhetligt studerandebegrepp

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub552 yrkande 13.

Reservation 7 (c)

9. Elitidrottares villkor vid högskolestudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub306 och 2001/02:Kr339 yrkande 5.

10. Skadestånd vid undermålig undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub205.

11. Kunskap om homo- och bisexuellas samt transpersoners situation

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L367 yrkande 15 och 2001/02:L371 yrkande 32.

Reservation 8 (fp)

12. Matens betydelse för hälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ518 yrkande 14.

13. Tandhygienistutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub425.

14. Utbildning av teckenspråkstolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub403 och 2001/02:Ub538.

15. Utbyggnad av forskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub438 yrkandena 7-9 och 2001/02:Ub552 yrkande 8.

Reservation 9 (c)
Reservation 10 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m690012
c10143
fp14002
kd03408
v35017
mp13003
-1001
Totalt247341553

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Forskningsstiftelsernas styrelser

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub261 yrkande 19.

Reservation 11 (fp)

17. Ämnessakkunnigas roll vid tillsättning av professorer m.fl.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub261 yrkande 20.

Reservation 12 (fp)

18. Konsumentforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub510.

19. Industriforskningsinstituten

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N10 yrkande 3.

Reservation 13 (fp)

20. Fyraårsgränsen i forskarutbildningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub223.

Reservation 14 (fp)

21. Fristående universitet och högskolor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub261 yrkande 25.

Reservation 15 (fp)

22. Antalet studerande och examinerade i teologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub470.

23. En högskola i Hälsingland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub513.

24. Nybyggarcentrum i Vilhelmina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub472.

25. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub303 yrkande 1, 2001/02:Ub305, 2001/02:Ub371, 2001/02:Ub390 yrkande 2, 2001/02:Ub467 yrkandena 1-3, 2001/02:Ub522, 2001/02:Sf396 yrkandena 4 och 5, 2001/02:So609 yrkande 4, 2001/02:So625 yrkande 3 och 2001/02:Kr418 yrkande 16.