Vissa immaterialrättsliga frågor

Näringsutskottets bet 2009/10:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2010

Beslut

Nej till motioner om immaterialrättsliga frågor (NU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna handlar om gemenskapspatent, översyn av patentsystemet, privatkopieringsersättning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, leverantörsneutralitet, legalisering av söktjänster på Internet samt handelsavtalet mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (ACTA).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-05
Justering: 2009-12-08
Betänkande publicerat: 2010-01-12
Trycklov: 2010-01-12
Reservationer 8
bet 2009/10:NU9

Nej till motioner om immaterialrättsliga frågor (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna handlar om gemenskapspatent, översyn av patentsystemet, privatkopieringsersättning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, leverantörsneutralitet, legalisering av söktjänster på Internet samt handelsavtalet mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (ACTA).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-01-20
4

Beslut

Beslut: 2010-01-27
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 januari 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gemenskapspatent m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N281 och 2008/09:N383.

2. Statligt stöd i patenttvister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N330, 2009/10:N268 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N294 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N393.

3. Översyn av patentsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ459 yrkande 29, 2009/10:MJ468 yrkande 7 och 2009/10:N244.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1042024
m850012
c180011
fp20008
kd21003
v01903
mp01702
Totalt24838063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Alternativa betalningsformer på Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N265.

5. Privatkopieringsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N372.

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m850012
c190010
fp20008
kd21003
v01903
mp17002
Totalt162124063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Arenarätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N417 och 2009/10:N343.

7. Det civilrättsliga sanktionsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N316 yrkandena 1-3.

Reservation 3 (mp)
Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m850012
c190010
fp20008
kd21003
v00193
mp00172
Totalt1451053663

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960925
m850012
c190010
fp20008
kd21003
v01723
mp01702
Totalt241341163

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Leverantörsneutralitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N489.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m850012
c190010
fp20008
kd20004
v21163
mp01702
Totalt251181664

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Legalisering av söktjänster på Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N285.

Reservation 7 (mp)

10. Handelsavtal mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (ACTA)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N363 yrkandena 1-3, 2008/09:N433 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N368 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m840112
c190010
fp20008
kd21003
v01903
mp01702
Totalt24836164

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag