Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 2 propositioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1994-05-26
Betänkande 1993/94:SkU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-08
4

Beslut

Beslut: 1994-06-08

Protokoll med beslut