Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.