Vissa internationella adoptionsfrågor

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2009

Beslut

Nya regler för auktorisation för adoptionsförmedling (SoU10)

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) ska kunna ge en adoptionssammanslutning auktorisation för att arbeta med adoptionsförmedling i en viss del av ett annat land eller med en viss adoptionskontakt. I dag kan MIA bara ge auktorisation för hela landet. Vidare ska MIA göra sin bedömning av en auktoriserad sammanslutnings sidoverksamhet i det sammanhang som gäller sammanslutningens auktorisation för ett visst land eller en viss del av ett land eller med en viss adoptionskontakt. I dag ingår denna bedömning i prövningen av auktorisation för sammanslutningens arbete i Sverige. Det införs också en ny regel i lagen om att det ska stå klart att adoptionssammanslutningen kommer att förmedla adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-24
Justering: 2009-03-12
Betänkande publicerat: 2009-03-17
Trycklov: 2009-03-17
Betänkande 2008/09:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2009-02-24

Nya regler för auktorisation för adoptionsförmedling (SoU10)

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) ska kunna ge en auktoriserad sammanslutning auktorisation för att arbeta med adoptionsförmedling i en viss del av ett annat land eller med en viss adoptionskontakt. I dag kan MIA bara ge auktorisation för hela landet. Vidare ska MIA göra sin bedömning av en auktoriserad sammanslutnings sidoverksamhet i det sammanhang som gäller sammanslutningens auktorisation för ett visst land eller en viss del av ett land eller med en viss adoptionskontakt. I dag ingår denna bedömning i prövningen av auktorisation för sammanslutningens arbete i Sverige. Det införs också en ny regel i lagen om att det ska stå klart att adoptionssammanslutningen kommer att förmedla adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-25
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i lagen om internationell adoptionsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:109.

2. Vissa övriga adoptionsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So264 av Jan-Evert Rådhström och Björn Hamilton (båda m),
2008/09:So398 av Kjell Eldensjö (kd),
2008/09:So425 av Jan-Evert Rådhström och Bertil Kjellberg (båda m),
2008/09:So549 av Börje Vestlund och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda s),
2008/09:So566 av Margareta Pålsson m.fl. (m) och
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 38.