Vissa internationella socialavgiftsfrågor

Socialförsäkringsutskottets bet 2012/13:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2012

Beslut

Nya regler om socialavgifter för vissa med utländsk arbetsgivare (SfU4)

Vissa regler som gäller socialavgifter ändras. En person som är anställd av en utländsk arbetsgivare som inte har kontor i Sverige kan ingå ett så kallat socialavgiftsavtal med arbetsgivaren. I stället för att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter i Sverige betalar den anställde själv sina socialavgifter i form av egenavgifter, samma typ av socialavgifter som egenföretagare betalar. Det här ändras nu så att den anställde i stället ska betala arbetsgivaravgifter.

I dag betalas egenavgifter enbart på sådana inkomster som inkomstbeskattas i Sverige. Det betyder att egenföretagare och anställda med socialavgiftsavtal som inte är skattskyldiga i Sverige inte betalar några socialavgifter, trots att de i vissa fall omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Det här ändras så att egenavgifter betalas på alla avgiftspliktiga inkomster, inte bara på sådana inkomster som man betalar skatt för i Sverige.

De nya reglerna gäller från den 1 januari 2013 med vissa övergångsbestämmelser.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-22
Justering: 2012-11-27
Betänkande publicerat: 2012-11-28
Trycklov: 2012-11-28
Reservationer 2
bet 2012/13:SfU4

Alla beredningar i utskottet

2012-11-22, 2012-11-15

Nya regler om socialavgifter för vissa med utländsk arbetsgivare (SfU4)

Vissa regler som gäller socialavgifter ska ändras. En person som är anställd av en utländsk arbetsgivare som inte har kontor i Sverige kan ingå ett så kallat socialavgiftsavtal med arbetsgivaren. I stället för att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter i Sverige betalar den anställde själv sina socialavgifter i form av egenavgifter, samma typ av socialavgifter som egenföretagare betalar. Enligt förslaget ska detta ändras så att den anställde i stället ska betala arbetsgivaravgifter.

I dag betalas egenavgifter enbart på sådana inkomster som inkomstbeskattas i Sverige. Det betyder att egenföretagare och anställda med socialavgiftsavtal som inte är skattskyldiga i Sverige inte betalar några socialavgifter, trots att de i vissa fall omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Det här ska enligt förslaget ändras så att egenavgifter betalas på alla avgiftspliktiga inkomster, inte bara på sådana inkomster som man betalar skatt för i Sverige.

De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2013 med vissa övergångsbestämmelser.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-05
4

Beslut

Beslut: 2012-12-05
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
3. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
4. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
5. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:18 punkterna 1-5 och avslår motion
2012/13:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110308
M98009
MP22003
FP20004
C21002
SD19001
V01405
KD17002
PP0000
-0000
Totalt198117034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Övrigt om socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk240 av Mats Odell (KD) yrkande 1,
2012/13:Sk263 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,
2012/13:Sf242 av Isak From m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:Sf276 av Ingemar Nilsson (S),
2012/13:Sf287 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2012/13:Sf337 av David Lång och Lars Isovaara (båda SD),
2012/13:Sf345 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S),
2012/13:Sf379 av Kerstin Lundgren (C) och
2012/13:N391 av Edward Riedl (M) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M98009
MP21004
FP20004
C21002
SD01901
V14005
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag