Vissa jordbrukspolitiska frågor

JoUs betänkande 1993/94:JoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-12
Justering: 1994-04-28
Betänkande 1993/94:JoU26

Alla beredningar i utskottet

1994-04-12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-18
4

Beslut

Beslut: 1994-05-19