Vissa konkurrenspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1999

Beslut

Helhetsperspektiv för konsumenterna vid avreglering (NU11)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag (s), regeringen i uppdrag att fortsättningsvis i avregleringssammanhang lägga särskild vikt vid att ha ett helhetsperspektiv för konsumenterna. Förutom konkurrens och effektivitet måste också frågor om välfärd samt risk för ökad ekonomisk brottslighet och sämre arbetsmiljö beaktas. Det är vidare viktigt att på ett systematiskt sätt följa upp de avregleringar som har genomförts och väga de positiva effekterna mot de negativa effekter som kan uppstå, t.ex. sämre service för medborgarna, ökad ekonomisk brottslighet eller sämre arbetsmiljö.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-23
Justering: 1999-04-22
Betänkande 1998/99:NU11

Helhetsperspektiv för konsumenterna vid avreglering (NU11)

Näringsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s), att riksdagen ger regeringen i uppdrag att fortsättningsvis i avregleringssammanhang lägga särskild vikt vid att ha ett helhetsperspektiv för konsumenterna. Förutom konkurrens och effektivitet måste också frågor om välfärd samt risk för ökad ekonomisk brottslighet och sämre arbetsmiljö beaktas. Det är vidare viktigt att på ett systematiskt sätt följa upp de avregleringar som har genomförts och väga de positiva effekterna mot de negativa effekter som kan uppstå, t.ex. sämre service för medborgarna, ökad ekonomisk brottslighet eller sämre arbetsmiljö.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-05
4

Beslut

Beslut: 1999-05-06

Protokoll med beslut