Vissa konsumentfrågor

LUs betänkande 2005/06:LU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om konsumentfrågor (LU20)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om konsumentfrågor som lämnades in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om näringsidkares skyldighet att informera om och märka produkter, marknadsföring, konsumentskydd och resegarantisystemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-23
Justering: 2006-03-23
Betänkande publicerat: 2006-03-27
Trycklov: 2006-03-27
Reservationer 9
Betänkande 2005/06:LU20

Alla beredningar i utskottet

2006-02-23, 2006-02-21

Nej till motioner om konsumentfrågor (LU20)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om konsumentfrågor som lämnades in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om näringsidkares skyldighet att informera om och märka produkter, marknadsföring, konsumentskydd och resegarantisystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-05
4

Beslut

Beslut: 2006-04-06
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Prisinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L222.

2. Information om genmodifierade produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L387.

Reservation 1 (v)

3. Miljöinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L270 yrkandena 1-3.

Reservation 2 (v)

4. Information om bilars bränsleförbrukning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L383.

Reservation 3 (v)

5. Märkning av skinn och päls från djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ521 yrkande 1 och 2005/06:MJ534 yrkande 3.

Reservation 4 (v)

6. Vilseledande produktbeteckningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L290 yrkande 7.

Reservation 5 (c, fp, kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c, fp, kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m402013
c01507
fp04107
kd02508
v315010
mp01304
-0101
Totalt168112069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Könsdiskriminerande reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju306 yrkande 12, 2005/06:L224, 2005/06:L238, 2005/06:L381 och 2005/06:A370 yrkande 37.

Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m430012
c15007
fp41007
kd00258
v02008
mp01214
-0101
Totalt224332666

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Märkning av manipulerade fotografier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L330.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m440011
c15007
fp41007
kd24009
v01909
mp01304
-0101
Totalt24833068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Rätt till ersättningsvara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L329 och 2005/06:L355.

10. Svårtillgängliga avtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L396 yrkandena 1-3.

11. Fakturaskojeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L282 yrkandena 1-3.

12. Kortavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L345 och 2005/06:L360 yrkandena 1 och 2.

13. Dödande av förkommen bankbok

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L233.

14. Resegarantisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L369 och 2005/06:L379.

15. Godtrosförvärv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr305 yrkande 4.

16. Införande av konsumentbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L393.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220121
m440011
c15007
fp41007
kd25008
v02008
mp01304
-0101
Totalt24734167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag