Vissa kulturfrågor

Kulturutskottets bet 2014/15:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 februari 2015

Beslut

Nej till motioner om vissa kulturfrågor (KrU2)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om vissa kulturfrågor. Motionerna handlar bland annat om scenkonstområdet, bild- och formområdet och kulturskaparnas villkor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-02-03
Justering: 2015-02-05
Trycklov: 2015-02-06
Reservationer 6
bet 2014/15:KrU2

Alla beredningar i utskottet

2015-02-03, 2015-01-27, 2015-01-15

Nej till motioner om vissa kulturfrågor (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om vissa kulturfrågor. Motionerna handlar bland annat om scenkonstområdet, bild- och formområdet och kulturskaparnas villkor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-11
Debatt i kammaren: 2015-02-12
4

Beslut

Beslut: 2015-02-12
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 februari 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nyckelharpans bevarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:497 av Sanne Eriksson (S).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 0 43 0 6
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 256 43 0 50


2. Dalhalla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. En nationell strategi för bild- och formkonst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 2 (V)

4. Anställningsform för bild- och formkonstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 3 (V)

5. MU-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 43 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 280 19 0 50


6. Enprocentsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6-8.

Reservation 5 (V)

7. Graffiti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1597 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 93 0 0 20
M 72 0 0 12
SD 43 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 279 19 0 51


8. Digitalisering av dagspress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument