Vissa läroplansfrågor m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 1997

Beslut

Läroplansfrågor (UbU8)

Riksdagen avslog ett fyrtiotal motioner från allmänna motionstiden om läroplansfrågor. Motionerna tar upp bland annat läroplanerna, kurs- och timplanerna, jämställdhet, hemspråksundervisning, svenska som andraspråk, betyg och lärarfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1997-03-06
Betänkande 1996/97:UbU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-03-20
4

Beslut

Beslut: 1997-03-20

Protokoll med beslut