Vissa lokalfrågor m.m.

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1998

Beslut

Lokalfrågor (KrU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden bl.a. om beslutsprocessen vid Statens konstråds utsmyckning av allmänna platser och om det statliga stödet till icke-statliga kulturlokaler.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-02-10
Justering: 1998-03-12
Betänkande 1997/98:KrU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-25
4

Beslut

Beslut: 1998-03-26

Protokoll med beslut