Vissa mervärdesskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1994-05-05
Betänkande 1993/94:SkU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-25
4

Beslut

Beslut: 1994-05-25

Protokoll med beslut