Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 1996/97:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 1997

Beslut

Näringspolitiska frågor (NU10)

Riksdagen avslog ett hundratal motionsyrkanden om olika näringspolitiska frågor. Vidare avslogs Riksdagens revisorers förslag om en samlad utvärdering av statliga åtgärder som har till syfte att stimulera riskkapitalförsörjningen till utvecklingsbara företag i regioner med sysselsättningsproblem och ensidig näringslivsstruktur. Revisorernas förslag baserades på en granskning av tidigare statliga engagemang i regionala investmentbolag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 47 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-02-04
Justering: 1997-03-18
Betänkande 1996/97:NU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-16
4

Beslut

Beslut: 1997-04-16

Protokoll med beslut