Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1998

Beslut

Näringspolitik (NU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om kapitalförsörjning, stöd till uppfinnare och innovatörer, teknikspridning, kvinnors företagande, kooperativa företag, avreglering, turistnäringen samt särskilda branschfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-02-03
Justering: 1998-03-10
Betänkande 1997/98:NU10

Alla beredningar i utskottet

1998-02-03

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-25
4

Beslut

Beslut: 1998-03-25

Protokoll med beslut