Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2000/01:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2001

Beslut

Motioner om näringspolitiska frågor (NU7)

Riksdagen avslog motioner om olika näringspolitiska frågor. En del av motionerna handlar om statliga företag - försäljning, bl.a. av Vin & Sprit AB, angivande av mål och inrättande av folkstämmor. Andra motioner rör kompetensutveckling och rådgivning till företagare, kapitalförsörjning, industriella utvecklingscentrum, design, kvinnors företagande, kooperativa frågor och social ekonomi, utländska investeringar i Sverige, Östersjömiljarderna och jämställdhet, regionala tillväxtavtal, turistnäringen, vidareförädling av skogsråvara, varvsindustrin, försvarsindustrin och auktorisation.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

72 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-02-06
Justering: 2001-03-20
Trycklov: 2001-03-28
Betänkande 2000/01:NU7

Motioner om näringspolitiska frågor (NU7)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om olika näringspolitiska frågor. En del av motionerna handlar om statliga företag - försäljning, bl.a. av Vin & Sprit AB, angivande av mål och inrättande av folkstämmor. Andra motioner rör kompetensutveckling och rådgivning till företagare, kapitalförsörjning, industriella utvecklingscentrum, design, kvinnors företagande, kooperativa frågor och social ekonomi, utländska investeringar i Sverige, Östersjömiljarderna och jämställdhet, regionala tillväxtavtal, turistnäringen, vidareförädling av skogsråvara, varvsindustrin, försvarsindustrin och auktorisation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-04-05
4

Beslut

Beslut: 2001-04-06

Protokoll med beslut