Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om näringspolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om företagsklimat och nyföretagande samt forskning, utveckling och innovationer. Andra motioner handlar om kapitalförsörjning, insatser för att främja vissa grupper av företagare, social ekonomi samt turistnäringen. Motionerna innehåller även förslag om industrins råvaruförsörjning, neutronforskningsanläggningen ESS och miljöteknikföretagande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-02-15
Justering: 2007-03-13
Betänkande publicerat: 2007-03-19
Trycklov: 2007-03-16
Reservationer 7
Betänkande 2006/07:NU6

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU6)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om näringspolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om företagsklimat och nyföretagande samt forskning, utveckling och innovationer. Andra motioner handlar om kapitalförsörjning, insatser för att främja vissa grupper av företagare, social ekonomi samt turistnäringen. Motionerna innehåller även förslag om industrins råvaruförsörjning, neutronforskningsanläggningen ESS och miljöteknikföretagande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-28
4

Beslut

Beslut: 2007-03-29
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagsklimat och nyföretagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N239 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N254, 2006/07:N350 och 2006/07:N358.

2. Forskning, utveckling och innovationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N269 och 2006/07:N308.

3. Kapitalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N234, 2006/07:N295 yrkande 6, 2006/07:N301 och 2006/07:N344 yrkande 8.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s309928
m207520
c00218
fp10225
kd00186
v18004
mp01702
Totalt241723573

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Insatser för vissa grupper av företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N233, 2006/07:N245, 2006/07:N249, 2006/07:N260, 2006/07:N277, 2006/07:N284, 2006/07:N295 yrkandena 3-5 och 7-9, 2006/07:N315, 2006/07:N331 och 2006/07:N335.

5. Social ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So332 yrkandena 4-6, 2006/07:N209 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N270, 2006/07:N272, 2006/07:N273, 2006/07:N274, 2006/07:N307, 2006/07:N314, 2006/07:N332 och 2006/07:N340.

Reservation 3 (s, mp)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m780019
c23006
fp23005
kd18006
v00184
mp01603
Totalt1421191870

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Turistnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr321 yrkande 1, 2006/07:N207, 2006/07:N214, 2006/07:N225, 2006/07:N246, 2006/07:N255, 2006/07:N265, 2006/07:N357 och 2006/07:N367.

7. Konkurrensneutralt byggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N240.

8. Industrins råvaruförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N253 och 2006/07:N368.

9. ESS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N258, 2006/07:N262 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:N275.

Reservation 5 (s, v)
Reservation 6 (mp)

10. Miljöteknikföretagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ266 yrkande 55 och 2006/07:N296 yrkande 14.

Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1002028
m780019
c23006
fp23005
kd19005
v01705
mp17002
Totalt26019070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Hemslöjd som näring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N351.