Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2007/08:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2008

Beslut

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar främst om olika satsningar på det turistpolitiska området. Andra motioner handlar om rymdverksamhet, mode och design, nanoteknik, vidareförädling av skogsråvara, neutronforskningsanläggningen ESS och miljöteknikföretagande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-19
Justering: 2008-03-06
Betänkande publicerat: 2008-03-19
Trycklov: 2008-03-19
Reservationer 5
bet 2007/08:NU8

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU8)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar främst om olika satsningar på det turistpolitiska området. Andra motioner handlar om rymdverksamhet, mode och design, nanoteknik, vidareförädling av skogsråvara, neutronforskningsanläggningen ESS och miljöteknikföretagande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-02
4

Beslut

Beslut: 2008-04-03
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Turistnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ337 yrkande 8, 2007/08:N232, 2007/08:N235, 2007/08:N246 yrkandena 1 och 2, 2007/08:N251, 2007/08:N263, 2007/08:N297, 2007/08:N313, 2007/08:N330, 2007/08:N334, 2007/08:N340 yrkandena 1, 3 och 4, 2007/08:N346 yrkande 7, 2007/08:N347 yrkande 6, 2007/08:N351 yrkandena 1-4, 2007/08:N353 yrkandena 1-6, 2007/08:N365 och 2007/08:A400 yrkande 7.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m830014
c26003
fp21007
kd20004
v00202
mp14005
Totalt1641102055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mode och design

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N267 och 2007/08:N344 yrkandena 1-3.

Reservation 2 (v)

3. Rymdverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N309 och 2007/08:N381 yrkandena 1 och 2.

4. ESS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N298 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (mp)

5. Miljöteknikföretagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N323 yrkande 9.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1081021
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v00202
mp01405
Totalt259152055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Nanoteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N202.

7. Vidareförädling av skogsråvara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N228.

8. Biodrivmedels- och miljöfordonsindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N318.

9. Företagande och brottsförebyggande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju393 yrkande 3.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090021
m840013
c26003
fp21007
kd19005
v02002
mp13015
Totalt27220156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Sport och tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N282.

11. Vinstfördelningsanalys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N222.