Vissa narkotikafrågor

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Resultaten av åtgärder mot narkotika (SoU5)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att lämna en skrivelse om resultaten av olika åtgärder mot narkotika. Skrivelsen bör innehålla en redogörelse för de åtgärder som genomförts, vilka resultat som uppnåtts och regeringens analys och bedömning. Regeringen ska lämna skrivelsen senast den 29 april 2005. Socialutskottet och justititieutskottet har inlett ett samarbete på narkotikaområdet som ska pågå fram till nästa val i september 2006. Mot slutet av perioden ska utskotten göra en gemensam bedömning av hur framgångsrikt arbetet med narkotikabekämpningen är. Regeringens skrivelse ska vara ett underlag i den bedömningen. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2002 om narkotikafrågor.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en resultatskrivelse om narkotika. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-01-28
Justering: 2003-03-13
Betänkande publicerat: 2003-03-27
Trycklov: 2003-03-28
Reservationer 8
Betänkande 2002/03:SOU5

Alla beredningar i utskottet

2003-01-28

Resultaten av åtgärder mot narkotika (SoU5)

Socialutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lämna en skrivelse om resultaten av olika åtgärder mot narkotika. Skrivelsen bör innehålla en redogörelse för de åtgärder som genomförts, vilka resultat som uppnåtts och regeringens analys och bedömning. Regeringen ska lämna skrivelsen senast den 29 april 2005. Socialutskottet och justititieutskottet har inlett ett samarbete på narkotikaområdet som ska pågå fram till nästa val i september 2006. Mot slutet av perioden ska utskotten göra en gemensam bedömning av hur framgångsrikt arbetet med narkotikabekämpningen är. Regeringens skrivelse ska vara ett underlag i den bedömningen. Socialutskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om narkotikafrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-11
4

Beslut

Beslut: 2003-04-16
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Resultatskrivelse från regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

2. Den narkotikapolitiska inriktningen och förebyggande arbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju249 yrkande 24 i denna del, 2002/03:So251 yrkandena 1 och 4, 2002/03:So369, 2002/03:So431, 2002/03:So443 yrkande 12 och 2002/03:Ub554 yrkande 3.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270116
m04807
c00211
fp380010
kd28005
v22017
mp00152
-0000
Totalt215483848

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Etappmål för narkotikaarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So442 yrkande 1.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m48007
c21001
fp038010
kd28005
v23007
mp15002
-0000
Totalt26338048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Insatser på internationell nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 18, 2002/03:So442 yrkande 2 och 2002/03:So443 yrkande 10.

Reservation 4 (m, c, fp)

5. Drogmissbruket i Öresundsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So396.

Reservation 5 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270116
m04807
c02101
fp038010
kd27105
v22017
mp11402
-0000
Totalt177122248

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Metadonbehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So251 yrkande 8 och 2002/03:So312.

Reservation 6 (m)

7. Narkotikaklassificering av kemiska preparat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju249 yrkande 24 i denna del, 2002/03:So299 yrkande 1 och 2002/03:So443 yrkande 11.

Reservation 7 (c)

8. Nya syntetiska droger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So299 yrkande 2.

Reservation 8 (c)