Vissa pensionsfrågor m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-11-11
Justering: 1993-11-16
Betänkande 1993/94:SfU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-11-25
4

Beslut

Beslut: 1993-11-25

Protokoll med beslut