Vissa personalfrågor i Försvarsmakten

Försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2006

Beslut

Motioner om personalfrågor i Försvarsmakten (FöU5)

Riksdagen sade nej till motioner om olika personalfrågor i Försvarsmakten från allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Riksdagen sade också nej till en motion om hemvärnspersonal med anledning av stormen i södra Sverige i januari 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-01-31
Justering: 2006-02-07
Betänkande publicerat: 2006-02-09
Trycklov: 2006-02-09
Reservationer 5
Betänkande 2005/06:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2006-01-31, 2006-01-24

Motioner om personalfrågor i Försvarsmakten (FöU5)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om olika personalfrågor i Försvarsmakten från allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Riksdagen föreslås också säga nej till en motion om hemvärnspersonal med anledning av stormen i södra Sverige i januari 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-22
4

Beslut

Beslut: 2006-02-22
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anställningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 9 och 10.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m045010
c01804
fp04107
kd02904
v22006
mp13004
-2000
Totalt164133052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kvinnor i försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö210 och 2005/06:Fö212 yrkandena 1-3.

3. Diskriminering och trakasserier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U257 yrkande 31, 2005/06:L291 yrkandena 13 och 14, 2005/06:L341 yrkande 17, 2005/06:L375 yrkande 37, 2005/06:U246 yrkandena 7 och 8, 2005/06:U385 yrkande 2, 2005/06:Fö212 yrkande 4 och 2005/06:Fö218 yrkande 5.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m045010
c01804
fp04107
kd02904
v21007
mp13004
-2000
Totalt165133150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Försvarshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L375 yrkande 29.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m441010
c18004
fp41007
kd29004
v02206
mp13004
-1100
Totalt27524149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Hemvärnspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 9 och 2005/06:Fö208.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m045010
c01804
fp04008
kd02805
v22006
mp13004
-2000
Totalt165131053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö218 yrkande 6 och 2005/06:Fö230.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

7. Religionsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö232.

8. Utmärkelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö236.

9. Meritvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö245 yrkandena 4 och 5.