Vissa plan- och byggfrågor

BoUs betänkande 1996/97:BoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 1997

Beslut

Plan- och byggfrågor (BoU9)

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från 1996 om plan- och byggfrågor. Motionerna behandlar bland annat översiktsplanering, bygglovsplikten samt planfrågor med internationell inriktning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-02-04
Justering: 1997-02-13
Betänkande 1996/97:BoU9

Alla beredningar i utskottet

1997-02-04, 1997-01-30, 1997-01-28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-02-26
4

Beslut

Beslut: 1997-02-26

Protokoll med beslut