Vissa psykiatrifrågor m.m.

Socialutskottets bet 2009/10:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2009

Beslut

Vissa psykiatrifrågor (SoU3)

Riksdagen säger ja till en rad lagändringar inom psykatrins område i syfte att öka samverkan mellan kommun och landsting och tydliggöra ansvaret för hälso- och sjukvårdspersonal. Genom ändringarna blir hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, hjälp och stöd då det finns en vuxen med psykisk sjukdom i barnets närhet. Kommuner och landsting blir också enligt lag skyldiga att samverka i högre utsträckning kring personer med psykisk funktionsnedsättning. De nya lagarna börjar enligt förslaget gälla från den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-09-16
Justering: 2009-10-13
Betänkande publicerat: 2009-10-14
Trycklov: 2009-10-13
Reservationer 1
bet 2009/10:SoU3

Alla beredningar i utskottet

2009-09-16

Vissa psykiatrifrågor (SoU3)

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till en rad lagändringar inom psykatrins område i syfte att öka samverkan mellan kommun och landsting och tydliggöra ansvaret för hälso- och sjukvårdspersonal.

Genom ändringarna blir hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, hjälp och stöd då det finns en vuxen med psykisk sjukdom i barnets närhet. Kommuner och landsting blir också enligt lag skyldiga att samverka i högre utsträckning kring personer med psykisk funktionsnedsättning. De nya lagarna börjar gälla från den 1 januari 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-10-21
4

Beslut

Beslut: 2009-10-21
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 oktober 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
b. lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt
c. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:193 och avslår motionerna
2007/08:So535 av Ewa Thalén Finné och Inger René (båda m),
2008/09:So22 av Thomas Nihlén m.fl. (mp, v) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So266 av Betty Malmberg (m) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:So525 av Otto von Arnold (kd) yrkandena 4 och 5.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1011028
m860011
c24005
fp19009
kd19005
v02101
mp01702
Totalt24939061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ansvarsgaranti för personer med psykisk sjukdom och missbruksproblem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So228 av Agneta Berliner (fp) yrkande 1.