Vissa punktskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Punktskattefrågor (SkU18)

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att en lösning måste utarbetas så att inte biobränslenas konkurrenssituation vid värmeleverans till industrin försämras.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

71 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-27
Justering: 1998-02-10
Betänkande 1997/98:SkU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-11
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut