Vissa punktskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 1998/99:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 1999

Beslut

Fordonsskatt för elbilar bör slopas (SkU13)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att lägga fram förslag om att slopa fordonsskatten för elbilar. Elbilar skulle därmed beskattas på samma sätt som motsvarande fordon i miljöklass 1. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (mp). Riksdagen avslog vidare ett antal motioner som rör beskattning av vägtrafik, energi, alkohol och tobak, reklam m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-01-26
Justering: 1999-02-16
Betänkande 1998/99:SkU13

Fordonsskatt för elbilar bör slopas (SkU13)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lägga fram förslag om att slopa fordonsskatten för elbilar. Elbilar skulle därmed beskattas på samma sätt som motsvarande fordon i miljöklass 1. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (mp). Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår ett antal motioner som rör beskattning av vägtrafik, energi, alkohol och tobak, reklam m.m.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-03
4

Beslut

Beslut: 1999-03-10

Protokoll med beslut