Vissa regeländringar på skolområdet

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Regeländringar på skolområdet (UbU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag till regeländringar på skolområdet. Beslutet innebär bl.a. att Komvux ska kunna anordna kurser inom det estetiska området samt i idrott och hälsa. Regleringen av det individuella programmet i gymnasieskolan förtydligas, och det ska vara möjligt att söka ett programinriktat individuellt program. När det gäller skollagens formulering av kunskaper i svenska för lärare med utländsk utbildning beslutades om en ändring från "behärska svenska språket" till "de kunskaper i svenska som behövs". Lärare med utländsk utbildning ska få sin behörighet prövad centralt av Högskoleverket.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1999-10-12
Betänkande 1999/2000:UbU5

Regeländringar på skolområdet (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till regeländringar på skolområdet. Förslaget innebär bl.a. att Komvux ska kunna anordna kurser inom det estetiska området samt i idrott och hälsa. Regleringen av det individuella programmet i gymnasieskolan förtydligas, och det ska vara möjligt att söka ett programinriktat individuellt program. När det gäller skollagens formulering av kunskaper i svenska för lärare med utländsk utbildning föreslås en ändring från "behärska svenska språket" till "de kunskaper i svenska som behövs". Lärare med utländsk utbildning ska få sin behörighet prövad centralt av Högskoleverket. Utskottet delar vidare regeringens uppfattning att den nationella timplanen, i en försöksverksamhet, kan tas bort i grundskolan i ett 80-tal kommuner. Försöksverksamheten bör starta höstterminen 2000 och pågå under fem år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-10-27
4

Beslut

Beslut: 1999-11-03

Protokoll med beslut