Vissa regionalpolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 1999

Beslut

Motioner om regionalpolitik (NU7)

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden som rörde olika regionalpolitiska frågor.

Riksdagens beslut: Bifall till res. 1 mom. 1. I övrigt bifall till utskottets hemställan.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-01-26
Justering: 1999-02-16
Betänkande 1998/99:NU7

Alla beredningar i utskottet

1999-01-26

Regeringen bör lägga fast inriktningen av regionalpolitiken (NU7)

Näringsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lägga fast den allmänna inriktningen av regionalpolitiken. Den bör kännetecknas av ett bättre klimat för företagande och entreprenörskap, fler riktiga arbeten och en likvärdig grundservice över hela landet. I stället för många olika bidragsformer bör inriktningen vara att näringslivet ges mer generella villkor. I en gemensam reservation från Socialdemokraterna och Miljöpartiet framhålls att många av de problem som tagits upp i motionerna skall studeras av utredningen om den framtida regionalpolitiken och föreslås att riksdagen avslår motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-10
4

Beslut

Beslut: 1999-03-11

Protokoll med beslut