Vissa regionalpolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 1999/2000:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2000

Beslut

Motioner om regionalpolitiska frågor (NU14)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om regionalpolitiska frågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-02-15
Justering: 2000-03-21
Betänkande 1999/2000:NU14

Motioner om regionalpolitiska frågor (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1999 om regionalpolitiska frågor. Utskottet hänvisar bl.a. till att ett flertal av de frågor som tas upp i motionerna kommer att få en grundlig belysning när utredningen om den framtida regionalpolitiken läggs fram i slutet av sommaren 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-04-05
4

Beslut

Beslut: 2000-04-06

Protokoll med beslut