Vissa säkerhetspolitiska frågor

Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2009

Beslut

Svensk säkerhetspolitik (UU11)

Riksdagen har behandlat olika frågor om svensk säkerhetspolitik och kommer fram till följande. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. Ett starkt FN-system i nära samarbete med regionala och andra organisationer är central. EU har en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik och det finns ett starkt samband mellan Sveriges säkerhetspolitik och vår Europapolitik. Säkerheten stärks genom europeisk integration. EU:s gemensamma utrikes- säkerhets- och försvarspolitik har främjat fred och stabilitet på många håll i världen, från Balkan och Georgien i vårt närområde till Tchad i Afrika och Aceh i Asien. Nato är en central aktör för europeisk säkerhet och integration och för internationell krishantering. Nato har den mest utvecklade förmågan för ledning och genomförande av militära krishanteringsinsatser. Sverige ska verka för att de transatlantiska relationerna stärks. Riksdagen välkomnar att EU har utvecklat den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. I dag finns ett strategiskt partnerskap mellan EU och Nato som syftar till att undvika dubbelarbete och att verksamheterna i stället stärker varandra. Sverige är militärt alliansfritt. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder då militära konflikter i vårt närområde inte enbart påverkar ett land. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i EU eller ett nordiskt land. Sverige bör därför både kunna ge och ta emot militärt stöd. Det är Sverige självt som definierar den närmare innebörden av den militära alliansfriheten. Riksdagen avslutade ärendet utan vidare åtgärd.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-23
Justering: 2009-05-07
Betänkande publicerat: 2009-06-03
Trycklov: 2009-05-20
Reservationer 33
Betänkande 2008/09:UU11

Beredningar i utskottet

2009-04-21

Svensk säkerhetspolitik (UU11)

Riksdagen har behandlat olika frågor om svensk säkerhetspolitik och kommer fram till följande. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. Ett starkt FN-system i nära samarbete med regionala och andra organisationer är central.

EU har en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik och det finns ett starkt samband mellan Sveriges säkerhetspolitik och vår Europapolitik. Säkerheten stärks genom europeisk integration. EU:s gemensamma utrikes- säkerhets- och försvarspolitik har främjat fred och stabilitet på många håll i världen, från Balkan och Georgien i vårt närområde till Schad i Afrika och Aceh i Asien.

Nato är en central aktör för europeisk säkerhet och integration och för internationell krishantering. Nato har den mest utvecklade förmågan för ledning och genomförande av militära krishanteringsinsatser. Sverige ska verka för att de transatlantiska relationerna stärks.

Riksdagen välkomnar att EU har utvecklat den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Idag finns ett strategiskt partnerskap mellan EU och Nato som syftar till att undvika dubbelarbete och att verksamheterna istället stärker varandra.

Sverige är militärt alliansfritt. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder då militära konflikter i vårt närområde inte enbart påverkar ett land. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i EU eller ett nordiskt land. Sverige bör därför både kunna ge och ta emot militärt stöd. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej ett stort antal motioner från den allmänna motionstiderna 2007, 2008 och 2009. Motionerna handlar bland annat om Sveriges säkerhetspolitiska vägval, massförstörelsevapen, nedrustning av kärnvapen, civil militär samverkan, import av krigsmateriel, natoövningar på svenskt territorium med mera.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-11
4

Beslut

Beslut: 2009-06-16
40 förslagspunkter, 34 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samverkan och internationell säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U17 yrkande 2 och 2008/09:U349 yrkande 41.

Reservation 1 (v, mp)

2. Sveriges säkerhetspolitiska vägval i en globaliserad värld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U216 yrkande 5, 2007/08:U273, 2007/08:U348 yrkande 7, 2007/08:U356, 2008/09:U17 yrkande 1, 2008/09:U18 yrkande 1, 2008/09:U230, 2008/09:U279, 2008/09:U349 yrkande 46, 2008/09:Fö204 yrkande 7 och 2008/09:Fö293 yrkande 13.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m860011
c26003
fp25003
kd17007
v01903
mp01801
Totalt26637046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Sverige och Partnerskap för fred (PFF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U17 yrkande 3.

Reservation 3 (v)

4. Import av krigsmateriel från Israel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U206 yrkande 12.

Reservation 4 (v, mp)

5. En angränsande zon utanför svenskt sjöterritorium

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U205.

6. Det bredare säkerhetsbegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U281 yrkande 7, 2007/08:U335 yrkande 7, 2007/08:U348 yrkande 3 och 2008/09:U346 yrkande 7.

7. Ett konfliktförebyggande perspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U325 yrkande 1 och 2008/09:U329 yrkande 1.

Reservation 5 (mp)

8. Konfliktlösning, förtroendeskapande åtgärder och försoning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U274, 2008/09:U325 yrkandena 2 och 4 samt 2008/09:U329 yrkandena 2 och 4.

Reservation 6 (v, mp)

9. Förebyggande av väpnade konflikter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U17 yrkandena 8 och 9 samt 2008/09:Fö204 yrkandena 14-16.

Reservation 7 (v, mp)

10. Genusfrågor och FN-resolution 1325

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U233 yrkandena 2 och 6, 2007/08:U204 yrkande 6, 2008/09:U204 yrkandena 2 och 6-8, 2008/09:U256 yrkande 6 och 2008/09:U349 yrkande 42.

11. Civila och militära insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U284, 2008/09:U349 yrkande 43 och 2008/09:Fö204 yrkande 17.

Reservation 8 (v)

12. Civil-militär samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U349 yrkande 44.

Reservation 9 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m860011
c26003
fp25003
kd18006
v00193
mp10180
Totalt1561123744

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. International Prevention Group

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U325 yrkande 3 och 2008/09:U329 yrkande 3.

Reservation 10 (mp)

14. Ett långsiktigt fredsperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U290 yrkande 2.

Reservation 11 (mp)

15. Shirbrig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U213.

16. FN:s säkerhetsfrämjande insats i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U226 yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (v)

17. USA:s krigföring i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U367 yrkande 1.

Reservation 13 (v, mp)

18. Svensk trupp i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U367 yrkandena 2 och 3.

Reservation 14 (mp)

19. Europeiska unionens freds- och säkerhetsskapande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U348 yrkandena 5 och 6 samt 2008/09:U349 yrkande 45.

20. Internationella fredsfrämjande insatser i samarbete med Nato

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U18 yrkandena 3-5.

21. Natoövningar inom svenskt territorium

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U216 yrkande 3, 2008/09:U17 yrkande 5 och 2008/09:U19 yrkande 2.

Reservation 15 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m850012
c25004
fp24004
kd18006
v01813
mp01900
Totalt26437147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Sveriges representation vid Natos högkvarter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U216 yrkande 4, 2008/09:U17 yrkande 4 och 2008/09:Fö204 yrkande 11.

Reservation 16 (v)

23. Natos snabbinsatsstyrka (NRF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U17 yrkande 6 och 2008/09:U19 yrkande 1.

Reservation 17 (v, mp)

24. Svenskt deltagande i Natos snabbinsatsstyrka (NRF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U18 yrkande 2.

Reservation 18 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m850012
c26003
fp25003
kd18006
v01183
mp00190
Totalt1541133745

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Strategiska flygtransporter (SAC)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U17 yrkande 7.

Reservation 19 (v)

26. En värld fri från massförstörelsevapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U204 yrkande 2, 2006/07:U246 yrkande 2, 2006/07:U258 yrkande 13, 2007/08:U203 yrkande 1, 2007/08:U361 yrkandena 1-4 och 6, 2008/09:U254 yrkande 1 och 2008/09:U349 yrkande 51.

Reservation 20 (v, mp)

27. Blixkommissionens rekommendationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U204 yrkande 3 och 2006/07:U246 yrkande 1.

Reservation 21 (v)

28. Tillämpningen av Blixkommissionens rekommendationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U349 yrkande 47.

Reservation 22 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m860011
c26003
fp25003
kd18006
v00193
mp00190
Totalt1551123844

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Israel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U204 yrkande 1.

Reservation 23 (v, mp)

30. Nedrustning av kärnvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U204 yrkandena 4 och 5, 2006/07:U246 yrkande 4, 2007/08:U203 yrkande 2, 2007/08:U361 yrkande 5 och 2008/09:U254 yrkande 2.

Reservation 24 (v, mp)

31. USA:s kärnvapen i Europa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U204 yrkande 6.

Reservation 25 (v, mp)

32. Natos avskräckning med kärnvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U246 yrkande 3, 2007/08:U203 yrkande 5 och 2008/09:U254 yrkande 4.

Reservation 26 (v, mp)

33. En kanadensisk-arktisk-skandinavisk kärnvapenfri zon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U203 yrkande 4 och 2008/09:U254 yrkande 3.

Reservation 27 (v, mp)

34. EU - en kärnvapenfri zon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U238, 2006/07:U246 yrkandena 5 och 6, 2007/08:U203 yrkande 3, 2007/08:U256, 2008/09:U219, 2008/09:U221 yrkande 12 och 2008/09:Fö204 yrkande 6.

Reservation 28 (v)

35. Spridningen av konventionella vapen och klustervapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö233 yrkande 1, 2007/08:U229 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U228 yrkandena 1-4, 2008/09:U252 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:U349 yrkande 48.

Reservation 29 (v, mp)

36. Den svenska ratificeringen av konventionen om klustervapen (CCW)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U349 yrkande 50.

Reservation 30 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m860011
c26003
fp25003
kd17007
v00193
mp01180
Totalt1541133745

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Utarmat uran (DU-vapen)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U234 yrkandena 1-3, 2007/08:U203 yrkandena 6 och 7 samt 2008/09:U254 yrkandena 5 och 6.

Reservation 31 (v, mp)

38. USA:s användning av DU-vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U257 yrkande 3.

Reservation 32 (v, mp)

39. Små och lätta vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U217 yrkande 6, 2007/08:U231 yrkande 3 och 2007/08:U327 yrkande 1.

Reservation 33 (v, mp)

40. Regeringens skrivelse 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:137 till handlingarna.