Vissa säkerhetspolitiska frågor

Utrikesutskottets bet 2009/10:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om säkerhetspolitiska frågor (UU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om Sveriges säkerhetspolitik. Motionerna handlar bland annat om globala utmaningar, nedrustning och massförstörelsevapen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-02-11
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-02-23
Trycklov: 2010-02-23
Reservationer 1
bet 2009/10:UU11

Alla beredningar i utskottet

2010-02-11, 2010-01-21

Nej till motioner om säkerhetspolitiska frågor (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om Sveriges säkerhetspolitik. Motionerna handlar bland annat om globala utmaningar, nedrustning och massförstörelsevapen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-03
4

Beslut

Beslut: 2010-03-04
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samverkan och internationell säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U210, 2007/08:U349 yrkande 32, 2007/08:U352 yrkande 8, 2007/08:Sf348 yrkande 3, 2008/09:U283, 2008/09:Fö293 yrkande 10, 2009/10:U214, 2009/10:U233, 2009/10:U236, 2009/10:U251 yrkandena 1-3, 2009/10:U264 yrkandena 1 och 2, 2009/10:U277 yrkandena 1, 2 och 6-8, 2009/10:U279, 2009/10:U280, 2009/10:U306, 2009/10:U329, 2009/10:U338 yrkandena 1-6, 2009/10:U340 yrkandena 34, 41-43 och 71, 2009/10:Fö263 yrkande 2 och 2009/10:MJ468 yrkande 13.

2. Globala utmaningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U231 och 2009/10:U340 yrkandena 44, 45 och 49.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m750021
c170012
fp25003
kd20004
v01903
mp01108
-1000
Totalt138130081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag