Vissa skollagsfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1994-03-03
Betänkande 1993/94:UbU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-16
4

Beslut

Beslut: 1994-03-17

Protokoll med beslut