Vissa spel- och lotterifrågor

Kulturutskottets betänkande 2001/02:KRU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2002

Beslut

Motioner om spel- och lotterifrågor (KrU20)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om spel- och lotterifrågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-09
Justering: 2002-05-16
Trycklov: 2002-05-28
Reservationer 7
Betänkande 2001/02:KRU20

Motioner om spel- och lotterifrågor (KrU20)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om spel- och lotterifrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-10
4

Beslut

Beslut: 2002-06-11
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avskaffande av monopol på spelmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr206 i denna del och 2001/02: Kr319 yrkandena 1 och 2.

2. Tillsättande av en särskild granskningsgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr319 yrkande 3.

3. Departementstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr206 i denna del, 2001/02:Kr255 yrkande 1 och 2001/02:Kr406.

4. Andel av spelmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr339 yrkande 11, 2001/02:Kr427 yrkande 3 och 2001/02:Kr428 yrkande 12.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c, kd)
Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m070011
c00171
fp00151
kd00393
v36007
mp16000
-0002
Totalt174707134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Vinstdelningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr243 och 2001/02:Kr428 yrkande 6.

Reservation 4 (c, kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m710010
c01701
fp14101
kd03903
v13507
mp16000
-0000
Totalt22492033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Kasinoverksamhet av internationellt slag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr333.

7. Lokaliseringen av kasinon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr404 och 2001/02:Kr405.

8. Lottförsäljningsterminaler

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 21.

Reservation 5 (m, c)

9. Högsta gräns för utdelning av vinstsumma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So273 yrkandena 2 och 3.

10. Spel på hundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr317.

11. Spel på hästar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr214, 2001/02:Kr267, 2001/02: Kr314 och 2001/02:Kr322.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (c, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s121019
m107010
c01701
fp14011
kd03903
v36007
mp13120
-0002
Totalt185577433

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag