Vissa strukturfrågor inom offentlig sektor

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-24
Justering: 1994-04-12
Betänkande 1993/94:FiU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-27
4

Beslut

Beslut: 1994-04-27

Protokoll med beslut