Vissa studiestödsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till res. 1-5. I övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-05
Justering: 1994-05-26
Betänkande 1993/94:SfU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-07
4

Beslut

Beslut: 1994-06-08