Vissa tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Motioner om tobaksfrågor (SoU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om tobaksfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-01-21
Justering: 2003-03-13
Betänkande publicerat: 2003-03-26
Trycklov: 2003-03-26
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:SOU4

Alla beredningar i utskottet

2003-01-21

Motioner om tobaksfrågor (SoU4)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om tobaksfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-11
4

Beslut

Beslut: 2003-04-16
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rökfria miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So276 yrkande 5 och 2002/03:So443 yrkande 14.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m48007
c02011
fp371010
kd27105
v23007
mp14012
-0000
Totalt27722248

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tillsyn över leverantörernas ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So447 yrkande 6.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m48007
c21001
fp380010
kd28005
v02307
mp01502
-0000
Totalt26338048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Försäljningslicenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So331 yrkande 1.

4. Snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So276 yrkande 4.

5. Tobaksodling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 18 och 2002/03:So467 yrkande 4.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270116
m04708
c02101
fp038010
kd02805
v23007
mp14012
-0000
Totalt164134249

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag