Vissa transportpolitiska frågor m.m.

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2007

Beslut

Motioner om transportpolitiska frågor (TU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat transportpolitiska frågor. Motionerna handlar om infrastrukturplanering, finansiering av transportinfrastruktur, luftfart, kombinerade transporter, Öresundsbron och sommartiden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-02-27, 2007-03-15

Motioner om transportpolitiska frågor (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat transportpolitiska frågor. Motionerna handlar om infrastrukturplanering, finansiering av transportinfrastruktur, luftfart, kombinerade transporter, Öresundsbron och sommartiden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.