Vissa transportpolitiska frågor m.m.

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2007

Beslut

Motioner om transportpolitiska frågor (TU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat transportpolitiska frågor. Motionerna handlar om infrastrukturplanering, finansiering av transportinfrastruktur, luftfart, kombinerade transporter, Öresundsbron och sommartiden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-15
Justering: 2007-03-29
Betänkande publicerat: 2007-04-02
Trycklov: 2007-04-02
Reservationer 8
Betänkande 2006/07:TU8

Alla beredningar i utskottet

2007-03-15, 2007-02-27

Motioner om transportpolitiska frågor (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat transportpolitiska frågor. Motionerna handlar om infrastrukturplanering, finansiering av transportinfrastruktur, luftfart, kombinerade transporter, Öresundsbron och sommartiden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-12
4

Beslut

Beslut: 2007-04-12
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Infrastrukturplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T203 av Gunilla Wahlén m.fl. (v),
2006/07:T215 av Anders Åkesson (c),
2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 1, 3-6 och 11,
2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 8,
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 4 och 5,
2006/07:T393 av Hans Rothenberg (m) yrkande 2,
2006/07:T399 av Annelie Enochson (kd) yrkande 2 och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 20 och 21.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s809824
m850012
c24005
fp20008
kd18015
v00193
mp01504
Totalt1551511861

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kombinerade transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T300 yrkande 8, 2006/07:T359 yrkande 7 och 2006/07:MJ391 yrkande 23.

3. Finansiering av infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:T337.

4. Bolagisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T235 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (båda m),
2006/07:T264 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé (båda m) yrkandena 1 och 2,
2006/07:T333 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (båda m) och
2006/07:T334 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (båda m).

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1105024
m850012
c24005
fp20008
kd19005
v01903
mp01504
Totalt149139061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. En gemensam planeringsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 3 och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 19.

Reservation 5 (mp)

6. Flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T224 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson (båda s),
2006/07:T308 av Staffan Anger (m),
2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 4,
2006/07:T369 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (båda m),
2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. (s),
2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. (s) och
2006/07:MJ339 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s4010224
m850012
c24005
fp20008
kd19005
v01903
mp01504
Totalt1523410261

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Driftsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T401 av Christer Adelsbo m.fl. (s).

8. Luftfartens miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T301 av Barbro Westerholm (fp) yrkande 7 och
2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m850012
c24005
fp20008
kd19005
v01903
mp01504
Totalt148140061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Öresundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T342 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2.

10. Sommartid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda c).