Vissa utbildnings- och forskningsområden

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Utbildnings- och forskningsområden (UbU13)

Riksdagen avslog ett antal motioner om vissa utbildnings- och forskningsområden. I motionerna framförs synpunkter på den högre yrkesutbildningen, läggs fram förslag om nya högskoleutbildningar och presenteras önskemål om forskning inom vissa områden, etc.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1998-03-03
Betänkande 1997/98:UbU13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-18
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut