Vissa utrikeshandelsfrågor

Näringsutskottets betänkande 1993/94:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-15
Justering: 1994-03-17
Betänkande 1993/94:NU14

Alla beredningar i utskottet

1994-02-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-30
4

Beslut

Beslut: 1994-03-30

Protokoll med beslut