Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2004

Beslut

Motioner om utrikeshandelspolitiska frågor (NU12)

Riksdagen sade nej till motioner om utrikeshandelspolitiska frågor. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag samtliga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-03-16
Justering: 2004-03-30
Betänkande publicerat: 2004-04-22
Trycklov: 2004-04-19
Reservationer 7
Betänkande 2003/04:NU12

Motioner om utrikeshandelspolitiska frågor (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om utrikeshandelspolitiska frågor. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003. Utskottet tycker att frihandel kan vara en stark välståndsskapande kraft för såväl de utvecklade länderna som för världens fattigaste länder. Stabila och rättvisa spelregler för ett fritt utbyte av varor och tjänster är en avgörande förutsättning för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. När det gäller utvecklingen mot en ökande mängd bilaterala och regionala handelsavtal finns det flera positiva drivkrafter men också en viss osäkerhet om konsekvenserna för u-länderna, menar utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-06
4

Beslut

Beslut: 2004-05-06
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frihandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K419 yrkande 11 och 2003/04:L353 yrkande 7.

2. WTO-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U351 yrkandena 4 och 5, 2003/04:N320 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:N340 yrkandena 2-9, 13 och 16.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m47008
c17005
fp380010
kd26007
v26004
mp01304
-0000
Totalt27713059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Vissa immaterialrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L284 yrkandena 1 och 7 och 2003/04:So313 yrkande 6.

Reservation 2 (v, mp)

4. Avtal om handel med tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So645 yrkande 4 och 2003/04:N320 yrkandena 3-11.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m47008
c17005
fp39009
kd26007
v02604
mp01304
-0000
Totalt25239058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Handel, miljö och sociala frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 34, 2003/04:U253 yrkande 1, 2003/04:U254 yrkande 18, 2003/04:U351 yrkande 6, 2003/04:U352 yrkande 9, 2003/04:MJ474 yrkande 2, 2003/04:N234 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N334 yrkandena 1 och 3, 2003/04:N340 yrkandena 10 och 11 och 2003/04:N414 yrkande 22.

Reservation 4 (v, mp)
Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m47008
c17005
fp39009
kd00267
v02505
mp01304
-0000
Totalt226382659

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Vissa EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkandena 30 och 31 och 2003/04:K419 yrkande 10.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m04708
c01705
fp03909
kd02607
v25005
mp13004
-0000
Totalt161129059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. EU:s förbud mot försäljning av snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N285.

8. Exportkreditfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U254 yrkande 20, 2003/04:MJ400 yrkande 26, 2003/04:N272, 2003/04:N331 yrkandena 1-3, 5 och 6 och 2003/04:N334 yrkande 4.

Reservation 7 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m47008
c01705
fp39009
kd02607
v02505
mp01304
-0000
Totalt20981059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag