Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor

Trafikutskottets bet 2008/09:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2009

Beslut

Nej till motioner om väg-, fordons- och trafikfrågor (TU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om väg-, fordons- och trafikfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om taxinäringen, åldersgräns för bussförare, kör- och vilotider för yrkestrafik, krav på vinterdäck, parkeringsfrågor, övergivna fordon, besiktningsfrågor och tillhandahållandet av förnybara drivmedel.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-19
Justering: 2009-04-16
Betänkande publicerat: 2009-04-17
Trycklov: 2009-04-17
Reservationer 10
bet 2008/09:TU13

Nej till motioner om väg-, fordons- och trafikfrågor (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om väg-, fordons- och trafikfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om taxinäringen, åldersgräns för bussförare, kör- och vilotider för yrkestrafik, krav på vinterdäck, parkeringsfrågor, övergivna fordon, besiktningsfrågor och tillhandahållandet av förnybara drivmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-23
4

Beslut

Beslut: 2009-04-24
21 förslagspunkter, 18 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Taxifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T204, 2008/09:T317, 2008/09:T444 och 2008/09:T468.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s096034
m780019
c21008
fp170011
kd20004
v01804
mp01405
Totalt136128085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Åldersgräns för bussförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T340 och 2008/09:T493.

Reservation 2 (s, v, mp)

3. Kör- och vilotider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:T472.

4. Trafikavgifter för utlandsregistrerade fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T250 av Hans Rothenberg och Jan Ericson (båda m).

5. Registreringsskyltar för miljöbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T213 av Cecilia Widegren (m).

6. Distribution av förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sk352 av Magdalena Streijffert och Maryam Yazdanfar (båda s) yrkande 6,
2008/09:T235 av Jan Lindholm (mp),
2008/09:T255 av Jan Ericson (m),
2008/09:T266 av Sten Bergheden (m),
2008/09:T267 av Ann-Christin Ahlberg (s),
2008/09:T284 av Britta Rådström (s),
2008/09:T357 av Gunnar Sandberg m.fl. (s),
2008/09:T400 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda c),
2008/09:T412 av Tomas Tobé (m),
2008/09:T483 av Lena Olsson och Kent Persson (båda v) yrkandena 1-3,
2008/09:T517 av Lars Gustafsson (kd) yrkandena 1 och 2,
2008/09:T520 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2008/09:N243 av Margareta B Kjellin (m) och
2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkandena 10 och 14.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s941035
m790018
c21008
fp170011
kd19005
v18004
mp01405
Totalt24815086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Träbroar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T510 av Carina Adolfsson Elgestam och Ann-Kristine Johansson (båda s).

8. Fordonsbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T253 av Jan Ericson (m),
2008/09:T331 av Isabella Jernbeck (m) och
2008/09:T481 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, c, kd).

Reservation 4 (s, v, mp)

9. Registreringsbesiktning för importerade fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T531 av Lars Gustafsson (kd).

10. Registrering av fordon på flera ägare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T501 av Irene Oskarsson (kd).

11. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T254 av Jan Ericson (m) och
2008/09:T536 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s).

Reservation 5 (s, v, mp)

12. EU:s regler om lastbilars vikt och längd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T382 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 6 (v, mp)

13. Lastvikt för husvagnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T348 av Hans Backman (fp).

14. Vinterdäck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T209 av Jan Ertsborn (fp),
2008/09:T278 av Jasenko Omanovic och Agneta Lundberg (båda s),
2008/09:T286 av Hans Hoff (s) och
2008/09:T519 av Sofia Arkelsten m.fl. (m) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (s, mp)

15. Begreppet inhägnat område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T387 av Lars Wegendal (s).

Reservation 8 (s, v, mp)

16. Förbud mot ändring av vägmätare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T473 av Lars-Arne Staxäng och Betty Malmberg (båda m).

17. Felparkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 28 och 29 samt
2008/09:T543 av Marie Granlund m.fl. (s).

Reservation 9 (s, v)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s293035
m790018
c21008
fp170011
kd20004
v01804
mp01405
Totalt139125085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T445 av Yilmaz Kerimo (s).

19. Bilpooler med bilar för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 31.

20. Brandsläckare i skolskjutsar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T270 av Carina Hägg (s).

21. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.