Vissa vägtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2013/14:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2014

Beslut

Riksdagen vill se utredning om bilprovningsmarknaden (TU13)

Riksdagen uppmanade regeringen att skyndsamt göra en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på besiktningsmarknaden. Utredningen ska också visa hur möjligheten till besiktning för alla typer av fordon i hela landet ska garanteras. Några fler besiktningsstationer bör inte säljas förrän utredningen är klar.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i den så kallade pumplagen. Ändringarna innebär att bara de bensinstationer som varje år säljer över 1 500 kubikmeter av bensin och diesel även måste ha förnybara drivmedel till försäljning. Det kan till exempel vara etanol och biogas. Det är fortfarande möjligt att få dispens för att slippa kravet på att kunna sälja förnybara drivmedel. Dispensen kommer inte längre att vara tidsbegränsad i ett år.

Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om bland annat främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, miljözoner, bilpooler samt längd och vikt för lastbilar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer och om att någon försäljning av stationerna inte bör göras för än utredningen är färdig och behandlad. Bifall till motion T517 yrk. 39. Delvis bifall motion T417. Avslag på övriga motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

92 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-13
Betänkande publicerat: 2014-05-22
Trycklov: 2014-05-22
Reservationer 13
bet 2013/14:TU13

Alla beredningar i utskottet

2014-04-29, 2014-04-10

Trafikutskottet vill se utredning om bilprovningsmarknaden (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att skyndsamt göra en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på besiktningsmarknaden. Utredningen ska också visa hur möjligheten till besiktning för alla typer av fordon i hela landet ska garanteras. Några fler besiktningsstationer bör inte säljas förrän utredningen är klar. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i den så kallade pumplagen. Ändringarna innebär att bara de bensinstationer som varje år säljer över 1 500 kubikmeter av bensin och diesel även måste ha förnybara drivmedel till försäljning. Det kan till exempel vara etanol och biogas. Det är fortfarande möjligt att få dispens för att slippa kravet på att kunna sälja förnybara drivmedel. Dispensen kommer inte längre att vara tidsbegränsad i ett år.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om bland annat främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, miljözoner, bilpooler samt längd och vikt för lastbilar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-03
Debatt i kammaren: 2014-06-04
4

Beslut

Beslut: 2014-06-04
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:181 och avslår motionerna
2013/14:T6 av Siv Holma m.fl. (V) och
2013/14:T7 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M900017
MP01906
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt25936054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 9,
2013/14:T268 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,
2013/14:T269 av Karin Nilsson och Göran Lindell (båda C),
2013/14:T394 av Josef Fransson (SD),
2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 18 och 20,
2013/14:T511 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 11,
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 24, 27, 28 och 30,
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 29, 35 och 45,
2013/14:MJ332 av Thomas Finnborg (M) och
2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M910016
MP00196
FP20004
C19004
SD00182
V00172
KD17002
Totalt147955453

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T483 av Jan-Olof Larsson (S) och
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 23.

Reservation 5 (MP, V)

4. Bilpooler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 8,
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 31,
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 26 och
2013/14:T535 av Teres Lindberg och Börje Vestlund (båda S).

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M910016
MP01906
FP19104
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt164132053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Vinterdäck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T403 av Lars Beckman och Ulf Berg (båda M),
2013/14:T404 av Lars Beckman och Ulf Berg (båda M),
2013/14:T458 av Johan Hultberg (M) och
2013/14:T523 av Julia Kronlid (SD).

Reservation 7 (SD)

6. Parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T268 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 17 och 19.

Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (SD)

7. Lastbilars längd och vikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T319 av Karin Nilsson och Helena Lindahl (båda C),
2013/14:T478 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht (båda S),
2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 19,
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 29 och
2013/14:T532 av Roger Tiefensee (C).

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M910016
MP18106
FP20004
C19004
SD18002
V00172
KD17002
Totalt183961753

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T214 av Jan Ertsborn och Anita Brodén (båda FP),
2013/14:T273 av Lennart Axelsson (S),
2013/14:T406 av Eva Sonidsson och Susanne Eberstein (båda S) och
2013/14:T423 av Isak From m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 12 (S)

9. Fordonsbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att en utredning snarast bör genomföras kring hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på fordonsbesiktningsmarknaden samt att någon ytterligare försäljning av bolagets besiktningsstationer inte bör göras förrän utredningen är färdigställd och behandlad.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 39,
bifaller delvis motion
2013/14:T417 av Isak From och Maria Stenberg (båda S) och
avslår motion
2013/14:T382 av Edip Noyan (M).

Reservation 13 (M, FP, C, KD)

10. Enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C392 av Per Åsling (C) yrkande 2 och
2013/14:T447 av Emil Källström (C).

11. Vägskyltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T228 av Cecilia Widegren (M) och
2013/14:T247 av Solveig Zander (C).

12. Påställningsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T259 av Jan Ericson (M).

13. Förarlösa fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T444 av Emil Källström (C).

14. Registreringsskyltar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T221 av Cecilia Widegren (M) och
2013/14:T286 av Boriana Åberg (M).

15. Tjänstebil och arbetspendling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk304 av Sven-Erik Bucht (S).

16. Förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T255 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2013/14:T258 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2013/14:T294 av Lars Gustafsson (KD),
2013/14:T295 av Lars Gustafsson (KD),
2013/14:T307 av Eva Sonidsson (S),
2013/14:T387 av Per Lodenius och Ola Johansson (båda C),
2013/14:T399 av Lars Beckman (M),
2013/14:T418 av Isak From och Per Svedberg (båda S),
2013/14:T495 av Catharina Bråkenhielm (S) och
2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkandena 3 och 10.