Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Finansutskottets bet 2019/20:FiU27

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 mars 2020

Nästa händelse: Justering 3 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-04
bet 2019/20:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-02-06
3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-10
Debatt i kammaren: 2020-03-11
4

Beslut

Beslut: 2020-03-11