Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser

Socialutskottets bet 2019/20:SoU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2020

Beslut

Kommuner bör kunna neka tillfälligt boende hemtjänst (SoU24)

Kommuner bör få rätt att neka hemtjänst

Riksdagen tycker att
lagen om socialtjänst
bör ändras tillfälligt.

I socialtjänsten ingår
till exempel hjälp i hemmet,
så kallad hemtjänst.

Idag måste kommuner
ge hemtjänst åt alla som
bor i kommunen.
Även till de som bara
besöker kommunen
under en kort tid.

Viruset corona har gjort det
svårt för vissa kommuner
att ge service åt alla.

Därför vill riksdagen att
regeringen lägger fram ett förslag
om att ändra lagen om socialtjänst.

Om lagen ändras tillfälligt
kan kommuner säga nej
till hemtjänst till de som
bara besöker kommunen
under en kort tid.

En kommun bör tillfälligt kunna neka hemtjänst till personer som är på kortare besök. Det anser riksdagen som genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt ta fram ett sådant lagförslag. Syftet är att underlätta för ansträngda kommuner under covid-19-pandemin.

När en person vistas en kortare tid i en annan kommun än den kommun personen är bosatt i ska vistelsekommunen enligt lag och på begäran utföra socialtjänstinsatser som bosättningskommunen beslutat om. Det gäller till exempel hemtjänst. Riksdagen anser att det behövs ett tidsbegränsat undantag från den här skyldigheten och att kommuner ska ha rätt att, om det bedöms nödvändigt, kunna neka tillfälligt boende hemtjänst.

Tillkännagivandet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är socialutskottet som har lagt fram förslaget och att det inte bygger på ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att den skyndsamt ska bereda ett lagförslag som innebär en tidsbegränsad möjlighet för en vistelsekommun att neka hemtjänst för personer med en annan bosättningskommun och återkomma till riksdagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-20
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-28
Reservationer 1
bet 2019/20:SoU24

Kommuner bör kunna neka tillfälligt boende hemtjänst (SoU24)

En kommun bör tillfälligt kunna neka hemtjänst till personer som är på kortare besök. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt ta fram ett sådant lagförslag. Syftet är att underlätta för ansträngda kommuner under covid-19-pandemin.

När en person vistas en kortare tid i en annan kommun än den kommun personen är bosatt i ska vistelsekommunen enligt lag och på begäran utföra socialtjänstinsatser som bosättningskommunen beslutat om. Det gäller till exempel hemtjänst. Socialutskottet anser att det behövs ett tidsbegränsat undantag från den här skyldigheten och att kommuner ska ha rätt att, om det bedöms nödvändigt, kunna neka tillfälligt boende hemtjänst.

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget och att det inte bygger på ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-01
Debatt i kammaren: 2020-06-02
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig 
bakom det som utskottet anför om vistelse-kommuners 
ansvar för socialtjänstinsatser och
tillkännager detta för regeringen. 
 


Reservation 1 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 1 2 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 30 25 0 294