Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2005

Beslut

Motioner om vuxenutbildning (UbU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rätt till gymnasial vuxenutbildning, översyn av vuxenutbildningen, jämställdhet, funktionshindrade inom vuxenutbildningen, ökat antal platser inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) och ansökningstiden för KY, yrkeshögskola, validering, förändringar av svenskundervisning och vuxenutbildning för invandrare samt införande av vissa yrkesutbildningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-01-25
Justering: 2005-02-17
Betänkande publicerat: 2005-02-22
Trycklov: 2005-02-21
Reservationer 19
Betänkande 2004/05:UBU5

Alla beredningar i utskottet

2005-01-25

Motioner om vuxenutbildning (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rätt till gymnasial vuxenutbildning, översyn av vuxenutbildningen, jämställdhet, funktionshindrade inom vuxenutbildningen, ökat antal platser inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) och ansökningstiden för KY, yrkeshögskola, validering, förändringar av svenskundervisning och vuxenutbildning för invandrare samt införande av vissa yrkesutbildningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-02
4

Beslut

Beslut: 2005-03-09
21 förslagspunkter, 16 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rätt till gymnasial vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub258 yrkande 29, 2004/05:Ub275 yrkande 6 och 2004/05:Ub471 yrkande 1.

Reservation 1 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c01804
fp04008
kd02805
v24005
mp13004
-1000
Totalt20786056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Översyn av vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub275 yrkande 9, 2004/05:Ub440 yrkande 14 och 2004/05:Ub471 yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1241019
m450010
c01804
fp038010
kd02805
v24005
mp13004
-1000
Totalt20785057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Rätt till vuxenutbildning på grundläggande nivå för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub258 yrkande 26, 2004/05:Ub275 yrkande 14 och 2004/05:Ub479 yrkande 8.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m045010
c01804
fp04008
kd02805
v24005
mp12014
-1000
Totalt162131155

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tillgång till utbildning för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub471 yrkande 2 och 2004/05:Ub504.

Reservation 4 (kd)

5. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub268 yrkandena 1-3.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c18004
fp39009
kd28005
v02405
mp5615
-0100
Totalt26031157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utbudet av kvaliciferad yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub275 yrkande 8, 2004/05:Ub429, 2004/05:Ub436 yrkande 5, 2004/05:Ub463 och 2004/05:Ub467.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m004510
c01804
fp38028
kd28005
v24005
mp13004
-1000
Totalt229184755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Ansökningar om kvalificerade yrkesutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub399.

8. Översyn av den kvalificerade yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub204.

Reservation 8 (m, fp)

9. Yrkeshögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub286 yrkande 4, 2004/05:Ub354 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub378 yrkande 6 och 2004/05:Ub440 yrkandena 7-11 och 13.

Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)

10. Hantverksutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub249, 2004/05:Ub262 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub265, 2004/05:Ub294 och 2004/05:T335 yrkande 10.

11. Utbildning med inriktning mot företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N393 yrkande 28.

Reservation 11 (m, kd)

12. Utbildning av undersköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So605 yrkande 14.

Reservation 12 (kd)

13. Vuxenutbildning för vissa andra yrken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr254 yrkande 3, 2004/05:Ub221, 2004/05:Ub346 och 2004/05:Ub377.

14. Validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 6, 2004/05:Ub471 yrkande 5 och 2004/05:Ub498.

15. System för att konkurrensutsätta sfi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf237 yrkande 10, 2004/05:Ub224, 2004/05:Ub246 yrkande 1 och 2004/05:Ub258 yrkande 28.

Reservation 13 (m, fp, kd)

16. Uppläggningen av svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf360 yrkande 12, 2004/05:Sf365 yrkandena 2-4, 2004/05:Ub209 yrkande 3 och 2004/05:Ub246 yrkande 2.

Reservation 14 (m, c, fp)
Reservation 15 (kd)

17. Sex- och samlevnadsundervisning inom sfi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So250 yrkande 4 och 2004/05:Ub278.

18. Vuxenutbildning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 5 och 2004/05:Ub436 yrkande 8.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd)

19. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub436 yrkande 6.

Reservation 18 (m)

20. Betyg inom folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr358 yrkande 14.

Reservation 19 (m, kd)

21. Utbildningar inom integrativ medicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So432 yrkande 3.