Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets bet 2010/11:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2011

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning, ett återinförande av det riktade statsbidraget för vuxenutbildning, fler platser inom vuxenutbildningen, ett tillfälligt kompetensstöd för deltidsstudier, eftergymnasial yrkesutbildning, ett nationellt system för validering, ett samlat betygsdokument för grundläggande högskolebehöriget, en ökad individualisering av svenskundervisning för invandrare (sfi) och sfi-undervisning på modersmålet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-03
Justering: 2011-03-17
Betänkande publicerat: 2011-03-18
Trycklov: 2011-03-18
Reservationer 8
bet 2010/11:UbU9

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning, ett återinförande av det riktade statsbidraget för vuxenutbildning, fler platser inom vuxenutbildningen, ett tillfälligt kompetensstöd för deltidsstudier, eftergymnasial yrkesutbildning, ett nationellt system för validering, ett samlat betygsdokument för grundläggande högskolebehöriget, en ökad individualisering av svenskundervisning för invandrare (sfi) och sfi-undervisning på modersmålet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-14
4

Beslut

Beslut: 2011-04-27
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vuxenutbildningens omfattning och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub204, 2010/11:Ub339, 2010/11:Ub396 yrkandena 1, 2 och 4, 2010/11:Ub484 yrkandena 1, 8 och 10 samt 2010/11:A366 yrkande 2.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M970010
MP17305
FP21003
C20003
SD20000
V00163
KD17002
Totalt1921041637

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Behovet av vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub230 och 2010/11:Ub235.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Resurser till vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub317, 2010/11:Ub318, 2010/11:Ub347, 2010/11:Ub362, 2010/11:Ub434, 2010/11:Ub443, 2010/11:Ub477, 2010/11:Ub478, 2010/11:Ub484 yrkandena 2, 5 och 6 samt 2010/11:N278 yrkande 4.

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Ett tillfälligt kompetensstöd för deltidsstudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub484 yrkande 9.

Reservation 4 (S)

5. Eftergymnasial yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub359, 2010/11:Ub396 yrkande 6 och 2010/11:Ub424.

6. Punktskriftsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub238.

7. Ett nationellt system för validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub214.

8. Ett samlat betygsdokument för grundläggande högskolebehörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub484 yrkande 7.

Reservation 5 (S, MP, V)

9. En ökad individualisering av sfi-undervisningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub484 yrkande 3.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02005
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt176138035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Sfi-undervisning på modersmålet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub484 yrkande 4.

Reservation 7 (S)

11. Sfi och arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf346 yrkande 2, 2010/11:Ub208 och 2010/11:Ub328.

Reservation 8 (S, V)

12. Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub408, 2010/11:Ub449 och 2010/11:A309 yrkande 2.