Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets bet 2012/13:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om vuxenutbildning. Orsakerna är främst pågående arbete och att riksdagen tidigare tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor, livslångt lärande, regionalt samarbete kring kommunal vuxenutbildning, nya utbildningar och regelverket för yrkeshögskoleutbildning. Andra motioner tar upp frågor om validering, erkännande av yrkes- och utbildningskvalifikationer och utbildning i svenska för invandrare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-03-14
Betänkande publicerat: 2013-03-18
Trycklov: 2013-03-18
Reservationer 8
bet 2012/13:UbU9

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om vuxenutbildning. Orsakerna är främst pågående arbete och att riksdagen tidigare tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor, livslångt lärande, regionalt samarbete kring kommunal vuxenutbildning, nya utbildningar och regelverket för yrkeshögskoleutbildning. Andra motioner tar upp frågor om validering, erkännande av yrkes- och utbildningskvalifikationer och utbildning i svenska för invandrare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-27
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub261 yrkandena 2-4, 2012/13:Ub286 yrkande 3, 2012/13:Ub377, 2012/13:Ub396 och 2012/13:Ub495 yrkandena 1, 2, 8, 13 och 14.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP24001
FP22002
C19004
SD18002
V00190
KD19000
Totalt2021001928

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Riktade insatser och utbyggd vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub495 yrkandena 4 och 11.

Reservation 2 (S, V)

3. Särskilda utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:Ub235 av Leif Pettersson och Maria Stenberg (båda S),
2012/13:Ub277 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2012/13:Ub299 av Suzanne Svensson m.fl. (S) och
2012/13:Ub357 av Pia Nilsson (S).

Reservation 3 (V)

4. Allmänt om validering och erkännande av yrkes- och utbildningskvalifikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C) yrkande 3,
2012/13:Ub321 av Leif Jakobsson (S) och
2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 4 (S, V)

5. Ett nationellt valideringssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD18002
V01900
KD19000
Totalt178143028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 17,
2012/13:Ub270 av Yilmaz Kerimo (S),
2012/13:Ub334 av Margareta B Kjellin (M),
2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 10,
2012/13:N238 av Annelie Enochson (KD) yrkande 3 och
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M98027
MP02401
FP22002
C18014
SD17012
V00190
KD18010
Totalt1732412428

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub229, 2012/13:Ub254, 2012/13:Ub288, 2012/13:Ub312, 2012/13:Ub409, 2012/13:Ub421 och 2012/13:A223 yrkandena 2-4.