Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2015

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om vuxenutbildning. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om yrkeshögskolan, eftergymnasial utbildning för särskoleelever och validering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om vuxenutbildning. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om yrkeshögskolan, eftergymnasial utbildning för särskoleelever och validering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.