Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om vuxenutbildningen. Anledningarna till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att gällande regler är tillräckliga, att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt att riksdagen tidigare tagit ställning till de frågor som lyfts i motionerna. Motionerna handlar bland annat om övergripande frågor om vuxenutbildning, yrkeshögskolan, eftergymnasial utbildning för särskoleelever, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och validering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-01
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-03-23
Reservationer 13
Betänkande 2015/16:UbU16

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om vuxenutbildningen. Anledningarna till att utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till motionerna är bland annat att gällande regler är tillräckliga, att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt att riksdagen tidigare tagit ställning till de frågor som lyfts i motionerna. Motionerna handlar bland annat om övergripande frågor om vuxenutbildning, yrkeshögskolan, eftergymnasial utbildning för särskoleelever, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och validering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-06
Debatt i kammaren: 2016-04-07
4

Beslut

Beslut: 2016-04-14
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökad rätt till komvux och utbildningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:855 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. (S),

2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 2 och 6,

2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 17,

2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 33 och 34.

Reservation 1 (M)

2. Lärlingssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 188 129 0 32


3. Införande av en vuxpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 3 (C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 268 49 0 32


4. Yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:997 av Åsa Lindestam (S),

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 18,

2015/16:2193 av Agneta Gille m.fl. (S),

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 22,

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 13,

2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) och

2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4-7.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 80 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 0 20 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 206 11 100 32


5. Utbildningsomgångar inom yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 18 och

2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 7 (M, C)

6. Eftergymnasial utbildning för särskoleelever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 17 och

2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 8 (M, SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 1 41 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 176 140 0 33


7. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:607 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M) yrkande 2,

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 15,

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 19,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 43 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 29 och 30.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (L)

8. Yrkesinriktad undervisning i svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 11 (M, C)

9. Validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1514 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Agneta Gille (båda S),

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17,

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 14,

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 48 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 12 (L)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 79 0 0 5
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 286 11 17 35


10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 13,

2015/16:1957 av Per Lodenius och Annika Qarlsson (båda C),

2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S),

2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3 och

2015/16:3030 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C).