Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildningen (UbU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om vuxenutbildningen. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om den kommunala vuxenutbildningen, däribland svenska för invandrare (sfi). Motionerna tar också upp frågor om bland annat yrkesvux och yrkeshögskolan samt nationella riktlinjer för undersköterskor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-01
Justering: 2018-02-27
Trycklov: 2018-02-27
Reservationer 21
Betänkande 2017/18:UbU15

Nej till motioner om vuxenutbildningen (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om vuxenutbildningen. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om den kommunala vuxenutbildningen, däribland svenska för invandrare (sfi). Motionerna tar också upp frågor om bland annat yrkesvux och yrkeshögskolan samt nationella riktlinjer för undersköterskor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-06
Debatt i kammaren: 2018-03-07
4

Beslut

Beslut: 2018-03-07
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa övergripande frågor om den kommunala vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 7 och 8 samt

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 1 70 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 0 0 15 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 156 41 104 48


2. Yrkesvux

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:238 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C),

2017/18:651 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S),

2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkande 3,

2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 25,

2017/18:2153 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S),

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 39 och 40,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 21,

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 16 och 39 samt

2017/18:3857 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 0 0 15 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 196 71 34 48


3. Särskilda utbildningar inom vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S) yrkande 3,

2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S),

2017/18:922 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:931 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 20,

2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S),

2017/18:1486 av Barbro Westerholm och Lars Tysklind (båda L),

2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2017/18:2101 av Stefan Nilsson (MP) yrkande 2,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 och

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 37.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 0 71 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 0 15 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 175 40 86 48


4. Nationell reglering gällande undersköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 7,

2017/18:2898 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 11 (V)
Reservation 12 (L)

5. Yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:724 av Teresa Carvalho (S),

2017/18:742 av Suzanne Svensson m.fl. (S),

2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. (S),

2017/18:1111 av Sara Karlsson m.fl. (S),

2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2017/18:2728 av Lotta Olsson (M),

2017/18:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4-6,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 15, 16 och 23,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 19-21.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 0 71 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 211 19 71 48


6. Validering av utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18 och

2017/18:2851 av Rickard Nordin (C).

Reservation 15 (L)

7. Eftergymnasial utbildning för särskoleelever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 21 och

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 16 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 282 19 0 48


8. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:632 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:2729 av Lotta Olsson (M) och

2017/18:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 17 (M)

9. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:527 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2017/18:993 av Lars Beckman (M),

2017/18:2727 av Lotta Olsson (M),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 14-16,

2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 4,

2017/18:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 9-11,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 41,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 22 och

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 22 och 23.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 37 0 0 8
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 0 0 15 6
L 0 0 17 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 178 71 51 49