Yrkeshögskolan

Utbildningsutskottets bet 2008/09:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2009

Beslut

Ny lag om yrkeshögskolan (UbU6)

Eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar får gemensamma regler och ska kallas yrkeshögskolan. Syftet är att se till att det finns eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov. Syftet är också att statens stöd för utbildningarna fördelas effektivt och att utbildningarna håller hög kvalitet. En särskild myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan, ska administrera de utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning avvecklas. Lagen om yrkeshögskolan börjar gälla den 15 april 2009 och ska gälla för utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2009. Lagen om kvalificerad yrkesutbildning slutar samtidigt att gälla. Den gamla lagen ska dock fortfarande gälla under en övergångsperiod för utbildningar som före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-15
Justering: 2009-02-12
Betänkande publicerat: 2009-02-16
Trycklov: 2009-02-16
Reservationer 6
bet 2008/09:UbU6

Alla beredningar i utskottet

2009-01-15

Ny lag om yrkeshögskolan (UbU6)

Eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar får gemensamma regler och ska kallas yrkeshögskolan. Syftet är att se till att det finns eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov. Syftet är också att statens stöd för utbildningarna fördelas effektivt och att utbildningarna håller hög kvalitet. En särskild myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan, ska administrera de utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning avvecklas. Lagen om yrkeshögskolan börjar gälla den 15 april 2009 och ska gälla för utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2009. Lagen om kvalificerad yrkesutbildning slutar samtidigt att gälla. Den gamla lagen ska dock fortfarande gälla under en övergångsperiod för utbildningar som före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-25
4

Beslut

Beslut: 2009-02-26
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 februari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om yrkeshögskolan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:68 punkt 1 och avslår motionerna 2008/09:Ub13 yrkandena 1 i denna del och 2, 2008/09:Ub14 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Ub15 yrkandena 2-5.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800017
c20009
fp160012
kd19005
v00175
mp00118
Totalt135982888

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Yrkesutbildningarnas inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr362 yrkande 12, 2008/09:Ub15 yrkande 1, 2008/09:Ub201, 2008/09:Ub205, 2008/09:Ub241, 2008/09:Ub293, 2008/09:Ub358, 2008/09:Ub368, 2008/09:Ub393, 2008/09:Ub417, 2008/09:Ub536 yrkande 1 och 2008/09:N435 yrkande 14.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m790018
c20009
fp160012
kd19005
v00166
mp6058
Totalt140972191

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Pilotutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub12 och 2008/09:Ub13 yrkande 1 i denna del.

Reservation 6 (s)

4. Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:68 punkt 2.