Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m.

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2008

Beslut

EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler (SoU4)

Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ändras den 1 januari 2009. Bakgrunden är behovet av att genomföra ett EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler med mera.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-30
Justering: 2008-11-11
Betänkande publicerat: 2008-11-11
Trycklov: 2008-11-11
Betänkande 2008/09:SoU4

Alla beredningar i utskottet

2008-10-30

EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler (SoU4)

Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ändras den 1 januari 2009. Bakgrunden är behovet av att genomföra ett EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler med mera. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-19
4

Beslut

Beslut: 2008-11-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
2. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
3. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:36.